Boşluk Doldurma Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: mehmet soylu

İliniz: samsun

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 1-) Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kavramlardan uygun olanı ile doldurunuz. (15 Puan )
Kütle- Oran – Katlı Oran Kanunu – Aynı – Kütlenin Korunumu Kanunu
1. Bir kimyasal tepkime sürecinde toplam kütle sabit kalır.
2. Bir bileşiğin herhangi bir örneğinde o bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki Oran değişmez.
3. İki aynı elementin farklı bileşiklerinde, bir elementin kütlesi sabit tutulduğunda bileşen diğer elementin kütleleri arasında bir oran vardır.
4. Katlı Oran Kanunu

’a göre bir element başka bir elementle birden fazla bileşik oluşturuyorsa elementlerden birinin belirli kütlesi ile birleşen diğer elementlerin farklı kütleleri arasında belirli bir oran bulunur.
5. A. Lavoisier kalay metali ile yapmış olduğu deneyde kimya kanunlarından
Kütlenin Korunumu Kanunu ’nu ispatlamıştır.

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/