Bileşiklerin Sınıflandırılması Çözümlü Kimya Sorusu

I. CO2
II. NaO
III. NO

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri su ile reaksiyona girer?
Çözüm;

 

I. CO2     Asidik oksit. Su ile reaksiyon verir.
II. NaO  Bazik oksit. Su ile reaksiyona girer
III. NO  Nötr oksit.  Asit baz ve su ile reaksiyona girmez.