Aminler Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: irem

İliniz: mersin

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: Azot içermeyen aminler varmıdır?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Aminler; Amonyağın organik türevleri olup amonyaktaki bir ya da daha fazla H yerine alkil yada aril gruplarının geçtiği bileşiklerdir. Kısaca aminleri ,  alkillenmiş amonyak olarak tanımlayabiliriz.

Amonyağın hidrojenleri yerine bir, iki veya üç  alkil grubu bağlanabilir ve sırasıyla

Primer aminler (RNH2),

Sekonder aminler (R2NH),

Tersiyer aminler (R3N)  dir.

 

Soruda azot içermeyen amin varmıdır diyor; ytukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere  bileşiğin amin aolabilmesi için yapısında azot olmalıdır.

Azotsuz amin olamaz  ama hidrejensiz amin(tersiyer aminler (R3N) ) olabilir.