Derişimler Çözümlü Kimya Sorusu

Ad-Soyad: Sultan

İliniz: Uşak

Kaçıncı sınıfsın?: YGS-LYS

Soru Sor: 28 gram KOH ile hacmi 400 ml olan sulu bir çözelti hazırlanmıştır. Çözeltinin molar ve normaliteyi değeri nedir? (KOH=56gr/mol)

Soru Formu URL’si: https://kimyali.wordpress.com/soru-sor/

Çözüm;

Molarite (M)= n/V(L)

Ohalde KOH ın mol sayısını bulmamız gerekmektedir.

nKOH = 28/56 = 0,5 mol

400 ml = 0,4 L

Molarite (M)= 0,5/0,4 = 1,25 M

Normalite = M.Td

Tesir Değerliği (Td): Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama verdiği OH-iyonu sayısıdır.

KOH—–> K+    +   OH-

N= 1,25*1 = 1,25 normal