Kimyasal Bileşikler Çözümlü Kimya Sorusu

.

.

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hem polar kovalent bağ hemde apolar kovalent bağ içermez?

A) C2H4         B) C3H7OH            C) N2H4              D) CCl4              E) C4H8

 

Çözüm;

Soruyu çözebilmek  polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ  tanımlarını bilmek gerekir.

Kovalent Bağ: Ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağlara kovalent bağ denir. Kovalent bağ; polar kovalent ve apolar kovalent olmak üzere ikiye ayrılır.

Apolar kovalent bağ ; Aynı ametal atomları arasında oluşan kovalent bağdır.  N2, H2, O2 vb.

Polar Kovalent Bağ ; Farklı ametal atomları arasında oluşan kovalent bağdır. HF, HCl, H2O, NH3 vb.

 

A) C2H4 —–>  H2C=CH2 —–>C-H arasında polar kovalent,  C=C arasında apolar kovalent

B)C3H7OH  —–>  CH3-CH2-CH2-OH —–>C-H, O-H, C-O arasında polar kovalent,  C-C arasında apolar kovalent

C) N2H4   —–> H2N-NH2—–> N-H arasında polar kovalent,  N-N arasında apolar kovalent

D) CCl4  —–>Bileşikte sadeve  C-Cl arasında polar kovalent bağ vardır. Apolar kovalent bağ yoktur.

E)  C4H8—–>CH3 -CH=CH- CH3 —–>C-H arasında polar kovalent,  C=C ve C-C arasında apolar kovalent