Mol Kavrami Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Resul

İliniz: İstanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: %7lik bir sirke çözeltisinin 75 mL’sinde kaç mol asetik asit vardır? (CH3COOH:60
g/mol, yoğunluk=1 g/mL)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm

Öncelikle cozeltinin kütlesini bulalım.

d=m/V

1=m/75

m= 75 gr çözelti

 

100 gram çözeltide         7gr sirke varsa

75 gr çözeltide                x gr sirke vardır

_________________________________

x=21/4 gr sirke vardır.

 

n= m/Ma= (21/4)/60=21/4.60=7/80