Yüzde derişim Çözümlü Kimya Sorusu

Yüzde derişim Sorusu

Kütlece yüzde derişim ve hacimce yüzde derişim  örnek soruları ve çözümleri.

 

Kimden: Ayşe

İliniz: Beypazarı

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru:

1)Hacimce %35 etanol içeren 700 ml sulu çözelti hazırlamak için kaç ml su kullanılmalıdır?

2)Kütlece %20 ilk tuz çözelti hazırlamak için 40 gram tuz üzerine kaç gram su eklenmelidir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Birinci soru hacimce yüzde derişim sorusu dur.

Bunu nereden anladık çözeltinin miktarı ml olarak verilmiş.

Hacimce yüzde derişim, 100 hacim birimi çözeltide çözünen sıvının hacim birimidir. Başka bir deyişle; 100 ml çözeltide çözünen maddenin ml cinsinden hacmidir.

Hacimce %35 etanol demek; 100ml çözeltide 35 ml etanol, 65 ml su vardır demektir.

O halde oran orantı yoluyla bu soruyu çözebiliriz.

100 ml çözeltide          65 ml su varsa

700ml çözeltide           x ml su vardır

_________________________

x= 455 ml su vardır.

Etanol miktarı ne kadardır? sorusunun cevabı ise  700-455 = 245 ml de Etanol vardır.

 

İkinci soru kütlece yüzde derişim sorusu dur.

Kütlece yüzde; 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin gram cinsinden değerine denir.

Kütlece %20 ilk tuz çözelti demek  100 gram çözeltide 20 gram tuz, 80 gram su vardır demektir.

100 gram çözeltide            20 gram tuz varsa

x gram çözeltide                40 gram tuz vardır

________________________

x= 200 gram çözelti.

 

mçözelti = m çözücü + m çözünen

200= mçözücü +   40

mçözücü= 160 gram su eklenmelidir.

Daha fazla örnek sorular ve çözümleri incelemek için tıklayınız.