Yükseltgenme Basamağı Çözümlü Kimya Sorusu

 

H2SOx bileşiğindeki S nin yükseltgenme basamağı ile Na2Cr2O7 deki Cr nin yükseltgenme basamağı aynıdır.

Buna göre, x’in sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir? (1H, 8O, 16S, 11Na)

 

A) 5     B) 4     C)3       D)2       E)1

 

Çözüm;

Bileşikteki atomların yükseltgenme Basamakları toplamı 0(sıfır) dır.

Önçelikle   Na2Cr2O7  deki Cr nin yükseltgenme basamağını bulalım.

11Na: )2)8)1       Na bileşiklerde +1 değerlik alır

8O: )2 )6              O bileşiklerinde genelde -2 değerlik alır.

Na2Cr2O7

2.(+1) +2.Cr +7.(-2) = 0

2.Cr = 12

Cr=+6

H2SOx  deki S ile Na2Cr2O7  deki  Cr nin yukseltgenme basamağı eşitmiş yani   S=+6 dır.

Bildiğimiz üzere Hidreojen ametallerle yaptığı bileşiklerde +1 değerlik alır.

H2SOx

2.(+1) +(+6) x.(-2)=0

2x=8

x=4 çıkar.

Cevap B dir.