Tepkime Hızı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Ömer Faruk Soydan

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: N2(g) +3H2(g)———>2NH3(g)Tek adımda gerçekleşen tepkime için T=sbt iken N2 derişimini 3katına çıkarmak T=sbt iken H2 derişimini 2 katına çıkarmak T=sbt iken kabın hacmini yarıya indirmek işlemleri ayrı ayrı yapıldığında tepkime hızı nasıl değişir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Tepkime hızı sorularının çözümü için aşağıdaki bilgileri hatırlamakta fayda var.

Hız denklemi yazılırken yalnızca girenlerdeki gazlar ve suda çözünmüş maddelerin derişimleri alınır. Saf katı ve sıvılar hız denklemine yazılmaz.

Hız denklemindeki k, hız sabitidir. Hız sabiti(k) sıcaklığa, katalizöre, tepkimenin cinsine ve katıların temas yüzeyine bağlıdır.

Tepkime hızı bağıntısı:

TH = k.[Girenler]n

 

Sorunun çözümü için N2(g)  ve H2(g) nin molar derişimini 1molar alalım.

 

N2(g) +3H2(g)———>2NH3(g)

1M           1M

TH=k.[N2].[H2]3

TH=k.[1].[1]3

TH=1k  çıkar.

 

T=sbt iken N2 derişimini 3katına çıkarma;

N2(g)      +     3H2(g)———>2NH3(g)

1M*3=3              1M

TH=k.[N2].[H2]3

TH=k.[3].[1]3

TH=3k  çıkar.    Tepkime hızı 1k dan  3k ya çıkar.

 

T=sbt iken H2 derişimini 2 katına çıkarmak

N2(g)      +     3H2(g)———>2NH3(g)

1M              1M*2=2M

TH=k.[N2].[H2]3

TH=k.[1].[2]3

TH=8k  çıkar.Tepkime hızı 1k dan  8k ya çıkar.

 

T=sbt iken kabın hacmini yarıya indirmek (Derişimlerin 2 katına çıkması demektir.)

N2(g)      +     3H2(g)———>2NH3(g)

2M                  2M

TH=k.[N2].[H2]3

TH=k.[2].[2]3

TH=16k  çıkar.Tepkime hızı 1k dan  16k ya çıkar.