Hibritleşme Çözümlü Kimya Sorusu

Molekülü ile ilgili;

I. Molekül geometrisi açısaldır.

II. Merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır.

III. Merkez atomun doğrultu sayısı 4 tür.

yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?

Çözüm;

H2O molekülünün lewis nokta yapısındanda anlaşılacağı üzere molekül geometrisi açısaldır. I DOĞRU

H2O bileşiği sp3 hibritleşmesi yapmıştır. II DOĞRU

Merkez atom üzerindeki σ(sigma) bağlarının toplamı ve ortaklanmamış elektron çiftleri doğrultu sayısını verir. Ohalde σ(sigma) bağları sayısı = 2

ortaklanmamış elektron çiftleri sayısı = 2

Doğrultu sayısı = 4 çıkar III doğru