Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Kevser Kızılgedik

İliniz: İstanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 1 gram Ca yakılınca 1,4 gram CaO bileşiği oluşuyor. CaO bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme mO / mCa oranını bulunuz.

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 Çözüm;

Kütlenin korunumu kanunudan Harcanan oksijen miktarını buluruz. Kütlenin korunumu kanunu hatırlayalım reaksiyona girenlerin kütleleri toplamı reaksiyon sonucu oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.

 

Ca       +        O2———> CaO

1 gr                 x                      1,4

 

1+x=1,4

x=O2 =0,4 gr

 

Sabit oran ise bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasındaki orandı.

mO/mCa= 0,4/1 = 4/10 = 2/5 çıkar