Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Yagmur

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: N2O bileşiğinde kütlece birleşme oranı mN ÷mO=7÷4tür.
Buna göre NO2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı mN÷mO kaçtır?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm;

Soruda iki farklı bileşik verilmişse sabit oranı verilen bileşik yardımıyla elementlerin atom kütleleri oranı bulunur.

N2O  için sabit oran mN ÷mO=7÷4 muş

Yani

2N= 7—->  N=3,5

O=4 —–> O=4

Bulduğumuz değerleri  NO2 bileşiğinin sabit oranını bulmak için kullanırız

NO2 IÇIN   mN/mO=N/2.O= 3,5/2.4= 3,5/8 =  7/16    çıkar