Sabit Oranlar Kanunu Cozumlu Kimya Sorusu

Kimden: zeynep

İliniz: erz

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Al₄C₃ bileşiğinde kütlece Al/C = 3/1 birleşme oranı vardır. 72 g Al₄C₃ bileşiğinin % kaçı karbon (C)’dur?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm

Sabit oranların toplamı bileşiğin kütlesini verir.

4gr bilesikte    1 gr C varsa

72 gr Bilesikte  x

___________________

X=18 gr C vardır

72gr Bilesikte    18 gr C varsa

100 gr Bilesikte   x

_____________________

X=%25 C vardir