Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Dilek

İliniz: Antalya

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 34gr. Al2O3 elde etmek için kaç gr O2 gerekir. Al:27 O:16

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm

Soruyu çözebilmek için bileşiğin sabit oranı bulunur.

mAl/mO=2.Al/3.O=2.27/3.16=9/8 çıkar

Sabi oranın toplamı bileşiğin kütlesini verir. Sabit orana göre bileşiğin kütlesi 9+8=17gr bilesik olusur.

Daha sonra soruda verilen miktar ile sabit oran arasındaki kata bakılır. Bulunan kat bütün sabit oranlarla carpilir.

Al______+_____O———>Al2O3

9_____________8________17

?_____________?______17*2Kat=34

9*2Kat____8*2Kat

18grAl

16gr Oksijen gereklidir.