Sabit Oranlar Kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: eren

İliniz: aydın

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: X2Y bileşiğinde kütlece birleşme %20si X olduğuna göre aynı elementlerden oluşan XY3 bileşiğinin kütlece yüzde kaçı Y dir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm

X2Y bileşiğinin %20 si X ise %80 i Y dir

2X=20

X=10

Y=80

XY3 için kütlece birleşme oranını hesaplarsak

mX/mY=X/3Y=10/3.80=10/240=1/24

Sabit oran toplamı bileşiğin kütlesini verir

25 gram bileşik te. 24 gr Y varsa

100 gr bileşikte. a

________________________

a=%96 Y vardır