Sabit Oranlar kanunu Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Aslı

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: 10 gr X ve 2 gr Y elementi tepkimeye girdiğinde en çok 10 gr X2Y oluşmaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)1 gr X 1gr Y artmıştır.

B)X ⁄ Y atom kütleleri 1/5

C)Bileşiğin kütlece %80i X elementidir.

D)Bileşikteki mX ⁄ mY kütle oranı 9/2

E)80 gr X ile 10 gr Y artansız birleşir.

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/
Çözüm;

10 gr X ve 2 gr Y elementi tepkimeye girdiğinde en çok 10 gr X2Y oluşabilmesi için elementlerden birisinin tükenmesi lazım. A yanlış

10 gr X in tamamı reaksiyona girse Y den hiç harcanmadan 10 gr X2Y oluşmalı bu mümkün değil.

Ozaman 2 gram Y nin tamamı harcanır.

X_____+______Y———–>X2Y

?____________2________10

Kütlenin korunumu kanunundan

?+2=10

?=8 gram Y reaksiyona girer. Ohalde Y den 2 gram artar.

Ohalde bileşikte 8 gr X  2 gram Y bulunmakta.

2X=8 —->X=4 gram Xin atom kütlesi

Y= 2 Yenin atom kütlesi

B)X ⁄ Y atom kütleleri 4/2   Yanlış

 

C)Bileşiğin kütlece %80i X elementidir.

 

10 gram bileşikte               8 gram X varsa

100 gram bileşikte             a gram vardır.

___________________________

a=%80   C Doğru

 

D)Bileşikteki mX ⁄ mY kütle oranı 9/2 değil  8/2 dir.  Yanlış

 

E)80 gr X ile 10 gr Y artansız birleşir. Yanlış

Doğrusu

X_____+______Y———–>X2Y

8____________2________10

80__________20________100