Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi

Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi

Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi için reaksiyonda bulunan maddelerin yükseltgenme basamağı verilerinden faydalanırız.

 

1.Reaksiyondaki her bir elementin değerliği bulunur. (Yükseltgenme basamağı bilinen elementler yardımıyla yükseltgenme basamağı belli olmayan elementlerin değerliği bulunur. Bu konuda yükseltgenme basamağı konu anlatımı konusunu detaylı bir şekilde inceleyip öğrenmeniz faydanıza olacaktır.

Örnek; HNO3  bileşiğinde H değerliğinin +1 , Oksijenin değerliğinin -2 olduğunu biliyoruz ama N değerliği değişken olduğu için burada  hangi değerliği aldığını yükseltgenme basamağı bulma kurallarına göre buluyoruz.

 

HNO3

+1     x     -2*3

Bileşiklerde değerlikler toplamı sıfıra eşittir. Bu bilgi için yükseltgenme basamağı kunu anlatımını inceleyiniz.

HNO3

(+1)+  x  + ( -2*3) =

x=+5   N un değerliği +5 çıkar.

)

2. Yükseltgenme basamağı değişen elementler belirlenir.

3. Alınan ve verilen elektron sayıları tespit edilir.

4. Alınan ve verilen elektronlar uygun katsayılarla eşitlenir.

5. Eşitlemede Kullanılan sayılar denklemde elementin ait olduğu maddenin önüne yazılır.

6. Yükseltgenme basamağı değişmeyen elementler(H2O) uygun katsayılarla denkleştirilir.Örnek Soru çözümü

 

MnO4^-1  +  H2O2  ———-> Mn^+2    +   O2    redoks tepkimesini bazik ortamda denkleştiriniz.

 

Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi

 

Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi

 

Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi