Reaksiyon Isısı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Safiye Altın

İliniz: Ankara

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Eşit mol sayısında N2 ve H2 gazlarının
N2 + 3H2 ——-> 2NH3 + 22 kkal denklemine göre tam verimle tepkimesi sonucu 1100 kal ısı açığa çıkmaktadır.
Buna göre başlangıçta alınan karışım kaç moldür ?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm;

Soruda eşit mol sayısında N2 ve H2 gazları dediği için katsayısı buyuk olandan eşit mol sayısında alınacaktır.

N2     +       3H2 ——->   2NH3 + 22 kkal

1mol          3mol                  2mol

 

3 mol H2 harcandığında             22 kkcal ısı açığa çıkıyorsa

x mol H2 harcandığında             1100 kkcal ısı açığa çıkar

__________________________________

x=150 mol H2 harcanmıştır.

 

Eşit molde dendiği için 150 mol N2 ve 150 mol H2  olmak üzere toplam 300mol karışım alınmıştır.