Reaksiyon ısısı Çözümlü Kimya Sorusu

Reaksiyon ısısı

Reaksiyon ısısı; Bir kimyasal tepkime sabit basınç altında gerçekleşirken alınan ya da verilen ısı miktarına reaksiyon ısısı ya da tepkime entalpisi denir.

 

Kimden: Petek

İliniz: İstanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: N2(g) + 2O2(g) ——->2NO2(g) tepkimesi nin ΔH değeri 68kjdir?

1.NO2’nın standart molar oluşum entalpisi 34kjdir?
2.Yuksek sıcaklıkta NO2 molekülleri daha karalıdır?

Hangileri doğru, nasıl yapılır

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

1. maddeyi çöze bilmek için molar oluşum entalpisinin tanımına bakalım. Bir bileşiğin 1 molünün standart şartlarda (1 atm ve 25 °C) elementlerinden oluşması sırasındaki entalpi değişimine standart molar oluşum entalpisi denir.

N2(g) + 2O2(g) ——->2NO2(g)  denklemine baktığımız zaman bileşik elementlerinden oluşmuş.  Ancak  1mol bileşik oluşmamış yani kat sayısı 1 değil kat sayısının 1 olabilmesi için reaksiyon kat sayılarını 1/2 ile çarparız. Dolayısıyla entalpiyi de 1/2 ile çarpmamız gerekir.

Not:Bütün yanma olayları ekzotermik iken sadece Azot gazının yanması endotermiktir.

1/2N2(g) + 1O2(g) ——->1NO2(g)    ΔH=1/2*68kj = 34 kj çıkar.

 

Başka bir ifade ile bileşik elementlerinden mi oluşmuş ona bakarız. Elementlerinden oluşmuşsa bileşiğin kat sayısına bakarız. Kat sayı 1 ise  ΔH molar oluşum entalpisidir.

Eğer katsayı 1 den farklı ise oran orantı yoluyla 1 molunun entalpisini hesaplayarak molar oluşum entalpisini buluruz.

N2(g) + 2O2(g) ——->2NO2(g)    ΔH = 68kj

2 mol bileşik oluşurken           68kj  enerji gerekli ise

1 mol bileşik oluşurken             x

_________________________

x=34 kj  çkar.   1 Doğru

Endotermik tepkimeler için;

Düşük sıcaklıkta düşük enerjili olan girenler, yüksek sıcaklıkta ise yüksek enerjili olan ürünler daha kararlıdır.  2. Doğru

 

Ekzotermik tepkimeler için;

Düşük sıcaklıkta düşük enerjili olan ürünler, yüksek sıcaklıkta ise yüksek enerjili olan girenler daha kararlıdır.

 

 

Soru: Aşağıdaki tepkimelerden hangisi oluşan madde için Standart Molar Oluşma Entalpisi tepkimesidir?

 

A) Ca(k) + 1/2O2(g) → CaO(k)
B) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
C) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s)
D) H2(g) + F2(g) → 2HF(g)
E)  CO(g) + 1/2O2(g) → CO2(g)
Çözüm;

Soruyu çözebilmek için tandart Molar Oluşma Entalpisinin tanımına bakalım;

Bir bileşiğin 1 molünün standart şartlarda (1 atm ve 25 °C) elementlerinden oluşması sırasındaki entalpi değişimine standart molar oluşum entalpisi denir.

 

1mol bileşik elementlerinden oluşması lazım

A şıkkı 1 mol bileşik elementlerinden oluşmuş. A DOĞRU

B şıkkı 2 mol bileşik(Katsayı) elementlerinden oluşmuş. B YANLIŞ

C şıkkı 2 mol bileşik(Katsayı) elementlerinden oluşmuş. C YANLIŞ

D şıkkı 2 mol bileşik(Katsayı) elementlerinden oluşmuş. D YANLIŞ

E şıkkı 1 mol bileşik(Katsayı) elementlerinden oluşmamış. E YANLIŞ

 

Reaksiyon ısısı ile daha fazla soru çözümü için tıklayınız.