Periyodik Cetvel Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: EDA Nur

İliniz: Bursa

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 1

Soru: X^+  iyonu ile 10Ne atomunun elektron sayıları aynıdır.  X atomunun periyodik tabloda yeri nedir

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Bir elementin periyodik cetveldeki yeri atom numarasına göre bulunur.

10Ne atomu nötr olduğu için  Atom numarası = proton sayısı = çekirdek yükü = elektron sayısıdır.

10Ne atomunun elektron sayısı = 10 dur.

 

X^+ iyonunun elektron sayısıda 10Ne elektron sayısına eşit olduğuna göre  X^+ iyonunun elektron sayısıda 10 dur.

İyonlar için  kullandığımız bir eşitlik vardır. proton sayısı = elektron sayısı + iyon yükü

 

Eşitliği X^+ iyonu için kullanacak olursak

proton sayısı = elektron sayısı + iyon yükü

ps= 10 + (+1)

Ps=11 çıkar

11X = 1s2 / 2s2 2p6 / 3s1

Elektron dağılımında en buyuk kat sayı elementin periyodik tablodaki periyodunu(veya En son yazılan s orbitalinin başındaki rakam periyodu verir.)

Son yörüngede bulunan elektronların toplamı da grup numarasını verir.

 

Elektron dağılımı sm ile biterse mA grubundadır. Yani;
s1 ise 1A grubu elementidir.
s2 ise 2A grubu elementidir.

11X = 1s2 / 2s2 2p6 / 3s1       X elementi 3. periyot 1A grubundadır.