Moleküllerde Polarlık Apolarlık Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Arda

İliniz: Kocaeli

Kaçıncı Sınıfsın?:TYT – AYT

Soru: Merhaba hocam,
Organik kimyada mesela neden eterlerin, aldehitlerin, ketonların, alkollerin, esterlerin, karboksilli asitlerin hepsine polar diyoruz da tüm alken ve alkinlere apolar diyebiliyoruz?
Örnek verirsem sorumun daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.
CH3 – O – CH3 -> polar bir eter deniyor (aslında sağa ve sola eşit çekildiğinden apolar olması gerekmez miydi?)

Çözüm:

Moleküllerde Polarlık apolarlık konusunu kavrayabilmek için lewis nokta yapısını ve moleküllerde polarlık apolarlık konusunu iyi bilmek gerekir.

CH3 – O – CH3  bileşiğini örnek vermişsiniz burada merkez atom O dur ve merkez atom üzerindeki elektronların hepsi bağ yapımına katılmamıştır. Sadece Metillerin çekmesi gibi düşünürsek yanılırız  sonuçta merkez atom üzerinde bağ yapımında kullanılmayan elektronların itme kuvvetleri de var.

Dimetil eter lewis gösterimi;

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/