Molarite Çözümlü Kimya Sorusu

 

200 mL 1 M NaOH (Ma: 40 g/mol) nasıl hazırlanır?

 

Çözüm;

200 mL  = 0,2 L

M= n/V(litre)

1 = n/0,2

n= 0,2 mol

 

1 Mol    NaOH                    40 gr ise

0,2 mol NaOH                    x

_______________________

x=8gr NaOH  gereklidir.

 

200 ml çözelti hazırlamak için;     8 gram NaOH ın üzerine  bir miktar su eklenir NaOH suda çözünür daha sonra hacim su ile 200ml ye tamamlanır.