Molar Derişim Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Yenigül

İliniz: Kars

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: Öz kütlesi 1,6 olan kutlece %28’lik KOH cozeltisinin molar derisimi maçtır?(KOH:56g/mol)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Çözüm

M= d.%.10/Ma

M= 1,6.28.10/56

M=8 molar Çıkar