Molalite Çözümlü Kimya Sorusu

 

500 gram su ile hazırlanan 4 molal HNO3 çözeltisinde kaç gram HNO4 çözünmüştür? (H:1,O:16,N:14)

 

Çözüm;

 

m=n/m(kg çözücü)

4=n/0,5

n=2 mol

 

1mol HNO3              79 gram ise

2mol HNO3             x gr

_____________________

x=158 gr