Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: damla

İliniz: istanbul

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: Aynı koşullarda hacimleri eşit iki kaptan birinde 8 g N2H4, diğerinde 11 g XO2 gazı bulunmaktadır.

a) XO2 nin mol kütlesi nedir?
b) X elementinin atom kütlesi nedir?
(N=14, H=1, O=16)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

Aynı koşullarda hacimleri eşit iki kaptan bahsediliyor soruda, ohalde her iki maddenin molleri eşittir.

a

1mol N2H4 gazı                    32 gram ise

x mol N2H4 gazı                    8 gramdır

______________________

x= 1/4 mol

 

1/4 mol  XO2  gazı               11 g ise

1mol XO2  gazı                      a gram

______________________

a=XO2= 44 gramdır.

 

b

X+2.O = 44

X+2.16= 44

X=12 gr çıkar