Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: elanur

İliniz: izmir

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: Normal koşullarda V litresinin kütlesi 1.25 gram olan XY3 gazının 1 gramının atom sayısını veren bağıntı nedir?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/Çözüm;

 

V Litre XY3               1,25 gram ise

22,4 L  XY3                a gram dır

______________________

a=28/V gram dır.

 

28/V gram 1 mol XY3    bileşiğinin kütlesidir.

 

28/V gram XY3  bileşiğinde          4.Na tane atom varsa

1 gram XY3 bileşiğinde                     m tane atom vardır

_______________________________________

m= V.Na/7  tane atom vardır.