Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

.

0,25 mol CnH2n+2 bileşiğinde 3,5 mol H atomu  bulunduğuna göre  n=?    Bileşiğin formülü?

 

Çözüm; 

 

0,25 mol CnH2n+2 bileşiğinde                  3,5 mol H atomu varsa

1  mol CnH2n+2 bileşiğinde                             x

_______________________________

x= 14 mol H atomu vardır

 

2n+2 = 14

n= 6 çıkar

 

Bileşiğin formulunda n=6 yerine yazarsak  C6H14 çıkar