Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: simay

İliniz: İSTANBUL

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplayan CO2 gazı m gramdır.
Buna göre, 1 tane C atomunun kütlesi m ve NA cinsinden nedir?
(NA: Avogadro sayısı)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/