Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Simay

İliniz: İSTANBUL

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: 12X ve 35Y atomlarının kütleleri sırasıyla 4.10-23 ve
4/3.10′-22 gramdır. Buna göre, aralarında oluşan bileşiğin bir
molü kaç gramdır? (NA=6.1023)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/