Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: simay

İliniz: İSTANBUL

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: 0,25 mol CH4 ile bir miktar XY3 den oluşan karışımının 2,7.1023
molekülü 20 gramdır. X in kütle numarası kaçtır?
( Y=16, NA=6.1023)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/