Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: simay

İliniz: İSTANBUL

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 3

Soru: Normal koşullardaki 11,2 litre CO2 gazına kaç gram oksijen gazı
eklenirse toplam molekül sayısı, başlangıçtakinin 4 katına çıkar?
(O=16)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/