Mol kavrami Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: ilknur

İliniz: ordu

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: aşşağıda verilen maddelerden hangisinin mol sayısı 0,5 değildir
A)3,01.10²³ tane atom içeren Ca katısı
B)2,5 mol atom içeren N2O3 gazı
C)1,5 mol oksijen atomu içeren CaCO3
D)6,02.10²³ tane atom içeren NO
E) 1 mol atom içeren O2 gazı

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/