Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

6 mol H3PO4 bileşiği için;

a)Kaç tane atom içerir?

b)Kaç tane molekül içerir?

c)Kaç tane H atomu içerir?

d)Kaç tane P atomu içerir?

 

Çözüm;

Soruda tane diyorsa işin içerisine avagadro sayısı(Na) girer.

Yani

1 mol H3PO4 bileşiği  Na tane mol Moleküldür.

1 mol H3PO4 bileşiği  3.Na tane H atomu içerir.

1 mol H3PO4 bileşiği    Na tane P atomu içerir.

1 mol H3PO4 bileşiği  4.Na tane O atomu içerir.

1 mol H3PO4 bileşiği  toplam  8.Na tane atom içerir.

 

a)Kaç tane atom içerir?

1mol H3PO4 bileşiğinde       8.Na tane atom varsa

6mol H3PO4 bileşiğinde         x

________________________

x=48.Na tane atom vardır.

 

b)Kaç tane molekül içerir?

1mol H3PO4 bileşiği       Na tane H3PO4 molekülü ise

6mol H3PO4 bileşiği        x

______________________

x=6.Na tane moleküldür.

 

c)Kaç tane H atomu içerir?

1mol H3PO4 bileşiğinde       3.Na tane H atomu varsa

6mol H3PO4 bileşiğinde         x

________________________

x=18.Na tane H atomu  vardır.

 

d)Kaç tane P atomu içerir?

1mol H3PO4 bileşiğinde      Na tane P atomu varsa

6mol H3PO4 bileşiğinde         x

________________________

x=6.Na tane P atomu  vardır.