Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

36 gram Mg atomu içeren Mg3N2 bileşiği kaç moldür? (Mg= 24)

 

Çözüm;

 

1 mol Mg3N2 bileşiği              72 gr Mg varsa

x mol Mg3N2 bileşiği             36 gr Mg vardır.

____________________________

x=0,5 moldür