Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

C2H4 ve C3H8 moleküllerinin içerdikleri H atomu kütleleri eşit olduğuna göre;

I. C atomu sayısı
II. Molekül sayısı
III. Kütle

niceliklerinden hangileri C2H4 için C3H8 in 2 katıdır?(C=12, H=1)

A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) I ve II          D) I ve III                 E) I, II, III​

Çözüm;

Soruda C2H4 ve C3H8 moleküllerinin içerdikleri H atomu kütleleri eşit  eşit demiş o halde hangi sayılarla bileşikleri çarparsak hidrojen kütleleri eşit olur ona bakalım.  C2H4  te  4 gr H var     C3H8    8 gr H var  ohalde    ohalde   C2H4 ten  2 mol alırsak her iki bileşikte H  miktarları eşit olur.

 

2n mol * C2H4

n mol * C3H8

 

C2H4  deki C sayısı

1mol C2H4                     2 mol C atomu varsa

2n mol C2H4                   x

_______________________

x=4n mol C vardır.

 

C3H8 deki C sayısı

1mol C3H8                   3 mol C atomu varsa

n mol C3H8              x

_______________________

x=3n mol C vardır.

C2H4 de  4n mol C var ken  C3H8   3n mol C var    2kat değil I Yanlış

 

C2H4 ten 2n mol molekül  var   C3H8 den n mol molekül var     –> 2kat   II DOĞRU

 

C2H4  ün kütlesi

1mol C2H4                    28 gr ise

2n mol C2H4                   x

_______________________

x=56n gram C2H4

 

C3H8 in kütlesi

1mol C3H8                   44 gram ise

n mol C3H8              x

_______________________

x=44n gramC3H8

 

Kütlede  2 kat değil  III yanlış