Mol kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Mustafa can

İliniz: Karabük

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 2 mol Fe atomu kaç tane demir atomundan oluşmuştur?

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm

1 mol Fe       6,02.10^23 tane Fe atomu içerirse

2 mol Fe         x

__________________________

x=12,04.10^23 tane Fe atomu içerir.