Mol kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: İrem

İliniz: beyoğlu

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: 32 gram X2O3 bileşiğinde 0,6 mol oksijen atomu bulunduğuna göre X’in atom kütlesi kaç gramdır? (O:16)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

 

Çözüm;

Önce bileşiğin molunu buluruz.

1 mol X2O3 te     3 mol okasijen varsa

a mol X2O3 te    0,6 mol oksijen vardır

__________________________

a=0,2 mol  X2O3 tür.

 

0,2 mol X2O3     32 gram ise

1mol X2O3            x gramdır

___________________

x=160 gram X2O3  tür

X2O3=160

2X+3.16=160

X=56 çıkar