Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: azra

Konu: bursa

Soru:
Normal koşullarda 33,6 litre hacim kaplayan N2H4 gazı kaç tane atom içerir? (Avogadro sayısı=NA)

 

Çözüm;

 

22,4 litre hacim kaplayanN2H4 te    6.Na tane atom varsa

33,6 litre hacim kaplayanN2H4 te      X tane atom vardır

__________________________

x=9.Na tane atom vardır