Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Elif

Konu: Manisa

Soru:
22 gram CO2 gazının bulunduğu kaba CO2 gazı ile eşit sayıda atom içeren H2O gazı ilave edildiğinde oluşan karışımın kütlesi kaç gramdır?

 

Çözüm;

44gr CO2 de         3 mol atom varsa

22 gr CO2 de      x

______________________

x= 1,5 mol atom vardır.

 

eşit sayıda atom içeren H2O gazı deniliyor.

 

18gr H2O da         3 mol atom varsa

xgr H2O da         1,5 mol atom vardır

__________________________

x= 9 gr H2O  çıkar

 

Karışımda 22 gr CO2 + 9 gr H2O  = 31 gr karışım yapar