Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Elif

Konu: Manisa

Soru:
0,2 mol X atomu 2,8 gramdır. Normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan Y2 molekülü ise 12,8 gramdır. buna göre 3,01.10üzeri23 tane X2Y5 molekülü kaç gramdır? (O:16, S:32, Avogadro sayısı: 6,02.10üzeri23)

 

Çözüm;

 

0,2 mol X atomu        2,8 gram

1 mol X atomu             a gr

__________________

a= 14 gr

 

8,96 litre hacim kaplayan Y2 molekülü ise        12,8gr ise

22,4 litre hacim kaplayan Y2 molekülü ise          x

________________________________________

x= 32 gr Y2 molekülü

 

Y2= 32

Y= 16 çıkar

 

X2Y5 = 2.X+ 5.Y = 2.14 + 5.16 = 108 gram

 

6,02.10üzeri23 tane X2Y5 molekülü          108 gr ise

3,01.10üzeri23 tane X2Y5 molekülü             x

______________________________________

x= 54 gram çıkar