Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Elif

Konu: Manisa

Soru:
1 tane X2O5 bileşiğinin kütlesi 18.10üzeri-23 gram olduğuna göre aynı elementlerden oluşan X2O bileşiğinin 1 molü kaç gramdır?

Çözüm;

1 tane X2O5. 18.10^-23 gram ise
6.10^23 tane X2O5. A gr
___________________________
A=108 gr

X2O5=108

2.X+5.16=108

2.X=28

X=14 g/Mol çıkar

X2O nun Mol kütlesi soruluyor.

2.X+O=2.14+16= 44 gr çıkar