Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Ad-Soyad: Sude Dikici

İliniz: Konya

Kaçıncı sınıfsın?: Lise 2

Soru Sor: 1,8 mol oksijen atomu içeren Al(NO3)3 için,

I- 42,6 gramdır.
II- 0,2 tane Al atomu içerir.
III-0,6 mol N atomu içerir.

yargılarından hangileri doğrudur ?
(Formül kütlesi:Al(NO3)3=213)

 

Çözüm;

1 Mol Al(NO3)3 te.        9 Mol O atomu varsa

x Mol Al(NO3)3 te        1,8 Mol O atomu vardır

____________________

x=0,2 Mol Al(NO3)3 bileşiği

 

1 Mol Al(NO3)3           213 gr ise

0,2 Mol Al(NO3)3       X

________________

x=42,6 gr Al(NO3)3  I DOĞRU

 

1mol Al(NO3)3 te        N tane Al varsa

0,2 Mol Al(NO3)3      X

_______________

x= 0,2.N tane Al vardır II yanlış

 

1 Mol Al(NO3)3 te        3 Mol N atomu varsa

0,2 Mol Al(NO3)3      X

_______________

x=0,6 Mol N atomu vardır III DOĞRU