Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

.

Kimden: Beyza Nur Kara

İliniz: Konya

Soru: X3 gazının NK’da 11,2 litresi m gram olduğuna göre X atomunun bir tanesinin kütlesi kaç “m” gramdır?
(N=Avagadro sayısı)

 

Çözüm;

11,2 L  X3 gazı        m gram ise

22,4  L  X3 gazı       a gramdır

____________________

a= 2m gram dır.

 

X3 = 2m

3.X = 2m

X= 2m/3  çıkar

 

1mol X atomu= 2m/3 gram X atomu = 6,02.10^23 tane X atomu (Bu denkliği her madde için kendimiz yazabiliyoruz burada sadece gr değişiyor.)

Soruda X atomunun bir tanesinin kütlesi kaç “m” gramdır?    tane ile gram ilişkisi soruluyor. bizde denkilkten

1mol X atomu= 2m/3 gram X atomu = 6,02.10^23 tane X atomu   kısmını alıcaz.

 

N tane X atomu        2m/3 gram ise

1 tane X atomu              a gram dır

_____________________________

N.a= = 2m/3

 

a= 2m/3N  çıkar

 

Konu ile ilgili  çözümlü mol kavramı sorularını sayfamızdan inceleyebilirsiniz.