Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

.

Kimden: Beyza

Konu: Konya

Soru: 1 tane X atomunun kütlesi m gr ise Normal koşullarda 2,24 L X2 gazının kütlesi kaç gramdır?

 

Çözüm;

1 mol H atomu = 1gr H atomu = 6,02.10^23 tane H atomu

1mol H2 molekülü = 2 gram H2 molekülü = 6,02.10^23 tane H2 molekülü

Yukarıdaki eşitliği bütün maddeler için yazabiliriz. Soruda da verilen veriler hangi ikisi arasında ise ona göre oran orantı yaparız.

 

1 mol X atomu = ? gram X atomu = 6,02.10^23 tane X atomu

 

Yukarıdaki eşitliği  kendimiz yazdık  ve soruya baktık 1 tane X atomunun kütlesi m gr ise  diyor. Yani tane ile gram arasında oran orantı kur diyor.

1 mol X atomu = ? gram X atomu = 6,02.10^23 tane X atomu  bu kısım işime yarayacak

 

? gram X atomu            6,02.10^23 tane X atomu ise

m gr X atomu                       1 tane X atomu

__________________________

?= m.  6,02.10^23 =m.N çıkar

 

X in atomkütlesi  m.N çıkar.

O halde X2 molekülünün Kütlesi = 2.m.N çıkar

 

22,4 L  X2 molekülünün kütlesi       2.m.N gram ise

2,24 LX2 molekülünün kütlesi          a

_______________________—

a= 0,2.m.N çıkar