Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

Kimden: Buse

İliniz: Erzurum

Kaçıncı Sınıfsın?:Lise 2

Soru: X2O4 bileşiğinin 0,5 molü 46 gram olduğuna göre,X’in atom kütlesi kaç gramdır?(O:16)

Soru Formu URL’si: https://www.kimyali.com/kimya-sorusu-sor/

Cozum;

0,5 mol X2O4 46 gr ise

1mol X2O4 x gram dır

______________________

X=92

2X+4.16=92

2.X=28

X=14 cikar