Mol Kavrami Çözümlü Kimya Sorusu

 

NK’da 6,72L  N2O5 gazıyla ilgili olarak;

I. 0,3 moldur.

II. 2,1 tane atom içerir

III. 24 gram O içerir.

Yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur? (N:14 O:16 Na:6,02.10^23)

 

Çözüm;

 

Soruyu çözebilmek için NK ‘da 1 mol gazin 22,4 L hacim kapladığını bilmemiz gerekmektedir.

1 mol N2O5 gazi NK da        22,4 L hacim ise

X mol N2O5 gazi NK da        6,72 L hacimdir

_____________________________________

X=0,3 Mol dur  I DOĞRU 

 

 

1 mol N2O5 gazi        7.Na tane atom varsa

0,3 mol N2O5 gazi    x tane atom vardır

_______________________________

X=2,1.Na tane atom vardır II YANLIS

 

 

 

 

1 mol N2O5 gazi        80 gr O icerirse

0,3 mol N2O5 gazi      x gr O icerir

____________________________

X=24 gr O IçERIR.      III DOĞRU