Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

1,4 mol atom içeren N2O5 bileşiğinde kaç gram  oksijen vardır?
Çözüm;

 

7 mol atom içeren bileşikte           80 gram Oksijen varsa

1,4mol atom içeren bileşikte          x

____________________________

x= 16 gram Oksijen vardır.