Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

Bir pet şişede 198 gram su vardır. Pet şişedeki  su kaç moldür? (H:1 O:16)
 

Çözüm;

1mol H2O         18 gram ise

x mol H2O        198 gramdır

________________________

x= 11 mol su vardır.