Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

2 mol Al2(SO4)3 bileşiği için aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Al:27 S:32 O:16  Na:6,02.10^23)

a) Kaç mol Al atomu içerir?

b) Kaç mol S atomu içerir?

c) Toplam kaç mol atom içerir?
Çözüm;

a)

1 mol Al2(SO4)3 bileşiğinde       2 mol Al atomu varsa

2 mol Al2(SO4)3 bileşiğinde        x  mol Al atomu vardır

___________________________________

x=4 mol Al atomu vardır.

 

b)

1 mol Al2(SO4)3 bileşiğinde        3 mol S atomu varsa

2 mol Al2(SO4)3 bileşiğinde        x  mol Al atomu vardır

___________________________________

x=6 mol S atomu vardır.

 

c)

1 mol Al2(SO4)3 bileşiğinde        17 mol atom varsa

2 mol Al2(SO4)3 bileşiğinde        x  mol atom vardır

___________________________________

x=34 mol atom vardır.