Mol Kavramı Çözümlü Kimya Sorusu

 

 

38 gram N2O3 bileşiğindeki toplam atom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?   (N: Avogadro sayısı, N=14, O=16)

 

A)N/2       B)5N/2       C)2N      D)3N       E)4NÇözüm;

Soruda atom sayısı soruluyor. mol yoksa  taNe işin içerisine girer.

1mol N2O3 bileşiğinde   5N tane atom vardır.

 

76 gram N2O3 bileşiğinde         5N tane atom varsa

38 gram N2O3 bileşiğinde             x

_________________________________

x= 5N/2 tane atom vardır.